اخبار

شهربازی پارک ملت آماده سرویس دهی به شما عزیزان می باشد
شنبه تا چهارشنبه ۱۵ تا ۳ بامداد
پنج شنبه، جمعه و روزهای تعطیل ۱۱ صبح تا ۳ بامداد
ورودی نفری ۳۰هزار تومان، اتباع نفری ۶۰هزار تومان
با خرید از سایت و یا ربات تلگرام ۱۰ درصد تخفیف ویژه بگیرید و از حدود ۲۰ دستگاه رایگان استفاده کنید
آدرس سایت:
http://shop.starland-mellatpark.com/ticket.php
ربات تلگرامی:
Starland_mellat_bot@